Referencje

Strona główna » Referencje

wielkość tekstu:A | A | A

 

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH  ROBÓT

Opis przedmiotu zamówienia – nazwa inwestycji i miejsce realizacji

Wymagania szczególne i zakres prac za które BKZ OWCZAREK był odpowiedzialny

Okres realizacji data rozpoczęcia i zakończenia

Zamawiający

Wykonanie prac konserwatorskich związanych z remontem elewacji - wykonanie cokołu kamiennego z trawertynu wraz z izolacją wokół budynku ZAMEK UJAZDOWSKI

 budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

08.2012-12.2012

 

Centrum Sztuki Współczesnej ZAMEK UJAZDOWSKI

ul. Jazdów 2

Generalny Wykonawca:

FRB ŚPIEWAK 05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Dąbrowskiego 3

 

Remont nawierzchni, murków oporowych i ogrodzeniowych, balustrad, odtworzenie stanu pierwotnego – wejście do obiektu UW Hera            ul. Belwederska 26/30 Warszawa

 budynek w strefie ochrony konserwatorskiej

czynny budynek użyteczności publicznej

 

08.2012-10.2012

 

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Generalny Wykonawca:

FRB ŚPIEWAK 05-850 Ożarów Mazowiecki       ul. Dąbrowskiego 3

Renowacja drzwi stalowych obłożonych okładziną miedzianą budynku Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A.

 

budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

09.2012-09.2012

 

Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. ul. Nowy Świat 6/12 Warszawa

Renowacja muru kamiennego Ambasady Luxemburga w Warszawie ul. Słoneczna 15

 budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

 

10.2012-11.2012

 

Ambasada Luxemburga

ul. Słoneczna 15

00-789 Warszawa

Kompleksowy remont z dostosowaniem oraz wyposażeniem pomieszczeń do potrzeb Lecznicy Weterynaryjnej

„zaprojektuj i buduj”

 

 

 

 

08.2012-10.2012

 

Lecznica Weterynaryjna DoraVet s.c.

ul. Biskupia 48 lok. U4

04-216 Warszawa

Renowacja schodów kamiennych i kolumn frontowych w portyku wschodnim oraz kolumn w portyku zachodnim rezydencji Prezydenta RP Belweder                        ul. Belwederska 56 Warszawa

 budynek zabytkowy

w parku wpisanym do rejestru zabytków

czynny budynek użyteczności publicznej

 

09.2012-12.2012

 

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP

00-902 Warszawa           ul. Wiejska 10

Generalny Wykonawca:

RENOVA Sp. z o.o.      00-672 Warszawa,          ul. Piękna 47

Wykonanie robót budowlano-montażowych rzeźby UNITY w Parku im. Marszałka Rydza Śmigłego w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego „Zainstalowanie rzeźby UNITY”

 park wpisany do rejestru zabytków

 

09.2012-11.2012

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

ul. Senatorska 29/31

00-099 Warszawa

Generalny Wykonawca:

FRB ŚPIEWAK 05-850 Ożarów Mazowiecki       ul. Dąbrowskiego 3

Projekt remontu konserwatorskiego balustrad stalowo kamiennych oraz izolacji tarasów na budynku  MUZEUM ZIEMI PAN wraz z demontażem elementów kamiennych balustrad

 

  budynek zabytkowy

w parku wpisanym do rejestru zabytków

czynny budynek użyteczności publicznej

 

11.2012-12.2012

 

Polska Akademia Nauk

MUZEUM ZIEMI w Warszawie

00-488 Warszawa

Al. Na Skarpie 20/26, 27

Renowacja elewacji kamiennych oraz tynkowanych (tynk kamieniarski) budynku Ministerstwa Finansów wokół parkingu C1

  budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

11.2012-12.2012

 

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 10

00-916 Warszawa

 

Generalny Wykonawca:

RENOVA Sp. z o.o.      00-672 Warszawa,          ul. Piękna 47

Zaprojektowanie i wykonanie prac odtworzenia izolacji poziomej iniekcyjnej oraz pionowej od wewnątrz budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy        ul. Taborowej 33 „zaprojektuj i buduj”

 czynny budynek użyteczności publicznej

 

04.2013-06.2013

 

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Koszykowa 16

00-564 Warszawa

 

Generalny Wykonawca:

RENOVA Sp. z o.o.      00-672 Warszawa,          ul. Piękna 47

Renowacja wraz ze wzmocnieniem i iniekcją ścian i tynków klatek schodowych budynku      ul. Marszałkowska 56

  budynek zabytkowy

czynny budynek mieszkalny

 

03.2013-07.2013

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Marszałkowska 56

 

Generalny Wykonawca:

RENOVA Sp. z o.o.      00-672 Warszawa,          ul. Piękna 47

Naprawa mocowania i uzupełnienie brakujących elementów okładzin kamiennych na 12 słupach nośnych w salach bankietowych bud. Nr 69 AON

„zaprojektuj i buduj”

  budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

 

06.2013-07.2013

 

 

Akademia Obrony Narodowej

Al. Gen. Chruściela 103

00-910 Warszawa

Remont konserwatorski    26 szt. wentylatorów czołowych VI gr. filtrów powolnych na terenie Zakładu Centralnego         ul. Koszykowa 81              w Warszawie

  budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

 

08.2013-12.2013

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Pl. Starynkiewicza 5

02-015 Warszawa

Rekonstrukcja balustrady kamienno-stalowej oraz izolacji, systemu odwodnienia i posadzek 3 tarasów budynku  MUZEUM ZIEMI PAN     w Warszawie

„zaprojektuj i buduj”

 

  budynek zabytkowy

w parku wpisanym do rejestru zabytków

czynny budynek użyteczności publicznej

 

09.2013-12.2013

 

 

Polska Akademia Nauk

MUZEUM ZIEMI

Al. Na Skarpie 20/26, 27

00-488 Warszawa

Generalny Wykonawca:

RENOVA Sp. z o.o.      00-672 Warszawa,          ul. Piękna 47

 

Remont izolacji cokołu oraz naprawa uszkodzeń tynków elewacji kamienic           Al. Jerozolimskie 61 i 63   w Warszawie

„zaprojektuj i buduj”

 

  budynki zabytkowe

czynny budynek użyteczności publicznej

 

 

10.2013-12.2013

 

 

Union Investment Real Estate GmbH Valentinskamp 70     20335 Hamburg   Germany

 

Remont konserwatorski elewacji kamienicy             Al. Jerozolimskie 59          w Warszawie

 

  budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

 

09.2013-12.2013

 

 

Union Investment Real Estate GmbH Valentinskamp 70     20335 Hamburg   Germany

 

Wykonanie iniekcyjnych przepon poziomych i kurtynowych na poziomie piwnicy budynku  OEIiZK przy ul. Nowogrodzkiej 73  w Warszawie

 

 budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

 

12.2013-12.2013

 

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

02-026 Warszawa

ul. Raszyńska 8/10

 

Demontaż fontanny kamiennej w hallu budynku ul. Twarda 18      w Warszawie

 

  czynny budynek biurowy

 

 

12.2013-12.2013

 

 

Spektrum Tower Sp. z o.o. 00-107 Warszawa

ul. Próżna 9

 

Prace renowacyjne posadzek i stopni schodowych na klatkach schodowych w budynku MRiRW ul. Wspólna 30    w Warszawie

 

 budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

 

11.2013-03.2014

 

 

Ministerstwo Rolnictwa    i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa

ul. Wspólna 30

 

Remont elewacji budynku Teatru Narodowego Plac Teatralny 3 w Warszawie

 

 budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

05.2014-11.2014

 

 

Teatr Narodowy

Plac Teatralny 3

00-077 Warszawa

Generalny Wykonawca:

RENOVA Sp. z o.o.      00-672 Warszawa,          ul. Piękna 47

 

Zaprojektowanie i wykonanie prac odtworzenia izolacji pionowej zewnętrznej wraz z drenażem budynku Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy        ul. Taborowej 33 „zaprojektuj i buduj”

czynny budynek użyteczności publicznej

 

08.2014-10.2014

 

 

Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Koszykowa 16

00-564 Warszawa

 

Generalny Wykonawca:

RENOVA Sp. z o.o.      00-672 Warszawa,          ul. Piękna 47

Renowacja elewacji od strony dziedzińca wewnętrznego budynku A Centrali NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57

 

 budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

 

07.2014-12.2014

 

 

Najwyższa Izba Kontroli

Warszawa, ul. Filtrowa 57

Generalny Wykonawca:

RENOVA Sp. z o.o.      00-672 Warszawa,          ul. Piękna 47

 

Remont konserwatorski schodów wejściowych do siedziby Zamawiającego  Pl. Starynkiewicza 5          w Warszawie

„zaprojektuj i buduj”

 budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

siedziba Zamawiającego

 

 

08.2014-12.2014

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Pl. Starynkiewicza 5

02-015 Warszawa

Prace kamieniarskie elementów małej architektury na dziedzińcu  MRiRW ul. Wspólna 30    w Warszawie

„zaprojektuj i buduj”

 

  budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

siedziba Zamawiającego

 

 

08.2014-12.2014

 

 

Ministerstwo Rolnictwa    i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa

ul. Wspólna 30

 

Przebudowa studzienek doświetlających piwnicę oraz fragmentów elewacji dla wykonania wentylacji grawitacyjnej studzienek w budynku  MRiRW ul. Wspólna 30 w Warszawie

„zaprojektuj i buduj”

 

 budynek zabytkowy

czynny budynek użyteczności publicznej

siedziba Zamawiającego

 

 

08.2014-12.2014

 

 

Ministerstwo Rolnictwa    i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa

ul. Wspólna 30

 

Naprawa izolacji ścian fundamentowych za pomocą iniekcji ciśnieniowych budynku  WFOŚiGW przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie

 

czynny budynek użyteczności publicznej

siedziba Zamawiającego

 

 

11.2014-12.2014

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

00-893 Warszawa

ul. Ogrodowa 5/7

 

 

 

 

 
Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 1
dalej

Biuro Konserwacji Zabytków Owczarek Krzysztof
03-982 Warszawa, ul. Złotej Wilgi 8 lok. 181
e-mail: kris.owczarek@bkz.waw.pl

WYSOKA JAKOŚĆ, SZYBKIE TERMINY I KONKURENCYJNE CENY TO NASZA SPECJALNOŚĆ